Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

25 maja 2017 r.

Przyjęte studium w Dabrowie Chełmińskiej

25 maja br. radni gminy debatowali nad studium dla gminy, które uwzględnia też trasę linii 400 kV. Uchwałę o studium przyjęto jednogłośnie.27 kwietnia 2017 r.

Tylko kilka uwag do decyzji środowiskowej

Do uzyskanej 29 marca br. przez wykonawcę linii 400 kV decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności wpłynęły od mieszkańców gmin objętych inwestycji cztery uwagi. Rozpatrzy je regionalny i generalny dyrektor ochrony środowiska.30 marca 2017 r.

W Papowie Biskupim jednogłośnie

Podczas sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim radni jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy z uwzględnieniem linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.28 marca 2017 r.

Jest plan w Lisewie

Na posiedzeniu Rady Gminy Lisewo przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia trasę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.


ZOBACZ WSZYSTKIE
INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.