Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

30 marca 2017 r.

W Papowie Biskupim jednogłośnie

Podczas sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim radni jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy z uwzględnieniem linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.28 marca 2017 r.

Jest plan w Lisewie

Na posiedzeniu Rady Gminy Lisewo przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia trasę linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.21 marca 2017 r.

Dyskusja w Dąbrowie Chełmińskiej

Po kolejnym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy odbyła się debata publiczna z udziałem mieszkańców. W dyskusji uczestniczyli też przedstawiciele władz gminy oraz wykonawcy linii 400 kV.21 marca 2017 r.

Ponowna dyskusja nad projektem studium

W siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej odbędzie się 21 marca o godz. 15 debata publiczna w związku z ponownym wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


ZOBACZ WSZYSTKIE
INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pile Elbud S.A.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.       Elbud Warszawa Sp. z o.o.